Den engelske krokprodusenten Partridge of Reddich har lenge hatt et rykte for høy kvalitet siden oppstarten i slutten av 1800-tallet. Gjennom sin historie har de vært en av industrilederne innenfor krokdesign. Deres komplette og innovative linje av krok til ørret, laks, saltvann og predator kroker fortsette å presse standardene for hva som utgjør de optimale produktene.